Érvényes 2022. január 1-től visszavonásig illetve módosításig érvényes.

 

1. A Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ (továbbiakban: RÖNK) nyilvános, a nagyközönség számára belépőjegy ellenében látogatható intézmény. A különböző típusú belépőjegyek árát, az ezekkel igénybe vehető szolgáltatások körét, a nyitvatartási időt a jegypénztáraknál és az információs pultban elhelyezett tájékoztatók, valamint a hivatalos tájékoztató fórumnak minősülő ronkrostallo.hu honlap tartalmazzák.

2. RÖNK-be megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít

3. Belépéskor a RÖNK által biztosított fertőtlenítőszerrel – kézfertőtlenítésre van lehetőség. A Látogatóközpont épületében maszk viselése KÖTELEZŐ. Jegyvásárláskor a pénztárnál, valamint a létesítményben tartózkodás során kötelező a 1,5 m távolságtartás. Ennek érdekében a területén egyidejűleg tartózkodó vendégek számát a RÖNK– a jegyértékesítés szüneteltetésével - korlátozhatja.

4. A RÖNK bejáratánál ingyenes parkoló működik személygépjárművek és motorok részére. A parkolóba autóbusszal, más nehézgépjárművel behajtani és ott parkolni abban az esetben is tilos, ha egyébként erre szabad hely(ek) állnak rendelkezésre. A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. Amennyiben a parkoló megtelt, a RÖNK további parkolóhelyek biztosítására nem köteles, illetve nem kötelezhető. A RÖNK épülete mögötti parkolóhelyet, kizárólag a szállóvendégeink használhatják!

5. Záróra után a létesítmény területén látogató nem tartózkodhat. A záróra után a területet el nem hagyó látogató testi épségéért a RÖNK nem vállal felelősséget

6. Kiskorú gyermekek a RÖNK területén szülői kísérettel illetve nagykorú kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak, a játszótereket, saját felelősségre, és csak szülői felügyelettel használhatják.

7. Látogatása során fokozottan figyeljen kisgyermekére, akinek minden esetben fogja a kezét.

8. A RÖNK területén közlekedni – az itt dolgozó munkatársak kivételével – csak gyalogosan lehet.

9. A látogatók kötelesek a létesítmény területeit, helyiségeit, eszközeit, berendezési tárgyait, felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően használni, azokat megóvni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a RÖNK nem vállal felelősséget.

10. A létesítmény területén bekövetkezett baleset, rendkívüli esemény, rongálás esetén a látogatóknak kötelességük a RÖNK képviselőjét haladéktalanul értesíteni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

11. Rendkívüli esemény, vészhelyzet esetén a látogatóknak követniük kell az intézkedő munkatársak utasításait.

12. A látogatók a RÖNK területén kötelesek az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat és normákat betartani, az elhelyezett figyelmeztető, illetve tiltó táblák utasításait betartani


Tilos:


13. A RÖNK területe magánterület, ezért bűncselekmény, szabálysértés, rongálás elkövetésén tetten ért személlyel szemben a RÖNK bármely dolgozója jogosult – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – fellépni, illetve hatósági intézkedést kezdeményezni.

14. A létesítmény területén kamerás megfigyelő rendszer működik, az erről szóló figyelemfelhívást a vendégek részére a RÖNK a belépést megelőzően közli.

15. A RÖNK látogatásából kizárható az a személy, aki alkoholos vagy egyéb befolyásoltság alatt áll, viselkedésével másokat zavar vagy megbotránkozást kelt, valamint, ha a „látogatási szabályzat" bármely pontját megszegi, illetve figyelmeztetés ellenére sem hajlandó az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.

16. A látogató az általa okozott kárért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. Amennyiben a látogatót a látogatási szabályzatban foglaltak megszegése miatt kár éri, a RÖNK a látogató követelési igényét elhárítja.