FONTOS: Az űrlap kitöltése és elküldése még nem jelent automatikus szállásfoglalást. Csak írásos visszajelzése után válik véglegessé a foglalás.

Ha 2 napon belül nem érkezik írásos válasz, kérjük az alábbi telefonszámon keressen minket: 06 20 9678-973.

 

Érvényes, 2020. január 1-től

1. Kérjük kedves vendégeinket, hogy olvassák el a házirendet, és tartsák is be! A Házirend a szálláshelyen tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.

 2. A házirend be nem tartása a szállás és étkezés lemondását és az egész összeg megfizettetését vonja magával, tekintet nélkül a szállás korábbi elhagyására!

3. Csoportok elszállásolása alkalmával a szálláshelyek és azok berendezéseinek épségéért a csoport vezetője a felelős! A csoportvezető felelős a csoport tagjainak biztonságáért, magatartásáért, tevékenységéért, a házirend betartásáért!

4. Érkezés-távozás: A szobák az érkezés napján 14 órától foglalhatók el, kérjük kedves vendégeinket, a szobákat elutazás napján 10 óráig elhagyni szíveskedjenek, kivéve ha másféle megállapodás született!

5. Szobafoglalás esetén a szállásadó megmutatja azokat a helyiségeket, amelyeket a vendégek használhatnak, illetve tájékoztatást ad az általa biztosított szolgáltatásokról!

6. A vendég a megérkezésekor saját érdekében azonnal ellenőrzi a szoba berendezésének állapotát és működését, és az esetleges hibákat azonnal köteles jelezni!

7. Nem megengedett a bútort áthelyezni szobán belül, vagy az egyik helységből a másikba, és kivinni a benti felszerelést!

8. A szobákat a lakók maguk tartják rendben, miután azokat elfoglalták!

9. Megkérjük, hogy őrizzék a szálláshely épségét, hogy finoman viszonyuljanak a bútorokhoz, a szállás belterében, és külterében található berendezéshez!

10. A szálláshely területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni! A kár megtérítéséről a csoport vezetője gondoskodik!

11. A szálláshely eszközeit rendeltetésszerűen kérjük használni, a tűz- és baleset-védelmi szabályokat betartani!

12. Tűzgyújtáshoz engedélyt kell kérni!

13. Háziállat: nem hozható!

14. A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer, mobiltelefon stb.) felelősséget nem vállalunk!

15. Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell!

16. A szálláshelyen különösen a 18 éven aluli vendégek szeszesitalt nem fogyaszthatnak!

17. A szálláshely teljes területén TILOS a dohányozás!

18. A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadó.

19. Minden reklamációt akkor veszünk figyelembe, ha azok a tartózkodás ideje alatt vannak jelentve. Utólagos reklamációt nem fogadunk el!

20. Károk ellenértékének rendezését külön felszólítás nélkül távozáskor, nagyobb károk okozásánál kárösszegtől függően, írásos megállapodással, elfogadható határidőn belül köteles rendezni a károkozó. Vonatkozik az átadáskor eltitkolt, utólagosan észlelt, de bizonyíthatóan a vendég által okozott károk ellenérték rendezésére is. Több személy esetén kideríthetetlen károkozó esetén kollektív a kárrendezés.